Trädgård

Blog post description.

1/5/20231 min read

Detta är ett enkelt sätt att på 6-7 veckor få en nedsliten och ogräsrik gräsmatta i skick igen, utan större ingrepp. Med hjälp av gräsklippare och vertikalskärare, räfsa, dressgods, gödsel och en fröblandning som innehåller snabbväxande grässlag kan man mycket snabbt få ny ’grönska och växt i gräsmattan.

1. Klipp gräset mycket kort. Samla upp klippet.
2. Vertikalskär på längden och bredden och räfsa upp allt löst material.
3. Så en gräsfröblandning som innehåller engelskt rajgräs. Lagom mängd per 100 m2 är ca 3 kg, men följ tillverkarens anvisning.
4. Toppdressa med mullrikt material, genom att sprida för hand med skyffel eller med hjälp avspridarvagn. Lämpligt dressgods är barkkompost, torvmull eller finsållad kompost. Ingen inblandning av sand men gärna 2 liter NPK-gödsel Tg-Växupp per 100 m2. Tag 2-4 Iiter dressgods per m2.
5. Välta med nätvält (gallervält) eller stöt till med kratta uppifrån.
6. Vattna med findusch så att såbädden hålls fuktig på djupet tills gräset börjar synas. Vattning bara på ytan gör visserligen att fröet gror men plantan kommer att lida av torka eftersom rötterna av brist på fuktighet inte kommer att utvecklas tillräckligt.
7. När gräset kommit upp och blivit 2-3 cm högt gödslas med 3 liter NPK Tg-växupp per 100 m”. Efter cirka 1 månad upprepas gödslingen och gräset klipps, lagom klipphöjd 4 cm.

Men enklast och bästa sätt är att anlita en firma som ta hand om ditt gård medan du sitter och njuter av solen.

Rent i Höga Kusten AB tillhandahåller alla tjänster relaterade till trädgårdsarbeten med skickliga trädgårdsarbetare.

Kundtjänst:
Vi finns tillgängliga för dig om du har frågor eller funderingar om våra tjänster.

Kontakta oss

Besök adress:
Roted 102, 873 95 Ullånger
Björnstugan

Kontakt uppgifter:
Info@hogakustenstad.se
070-366 43 70